O spółce

Strony, wpisy dotyczące aspektów prawnych spólki

Akt założycielski

Tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki, zawierający zmiany aktu założycielskiego Spółki wprowadzone uchwałami Zgromadzenia Wspólników: – z dnia 7 ...

Details

Mapa kierunków rozbudowy sieci kanalizacyjnej

W związku z trwającą obecnie na terenie Gminy Skoczów rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej zamieszczamy mapę obrazującą dalsze kierunki ...

Details

Historia

Początki istnienia Skoczowskiej oczyszczalni ścieków sięgają lat 50-tych minionego stulecia. Wtedy to ówczesne władze Skoczowa dostrzegły problem wciąż ...

Details

Władze Spółki

Organami Spółki są: – Zgromadzenie Wspólników – Rada Nadzorcza – Zarząd Zgromadzenie Wspólników: jedynym wspólnikiem jest Gmina Skoczów, ...

Details
Skip to content