Regulamin odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skoczów.

Uchwała nr XXXV/418/2022 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skoczów

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skoczów pobierz tutaj

Skip to content