Druki do pobrania

DZIAŁ TECHNICZNY
NR WNIOSKUNAZWA WNIOSKUPOBIERZ
Druk nr 1/TWniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnejpdf
 Druk nr 2/TWniosek o wydanie zapewnienia o możliwości odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnejpdf
Druk nr 3/TWniosek o wydanie zapewnienia odbioru ścieków dowożonych/ odbioru ścieków z osadników z przydomowej oczyszczalni ściekówpdf
Druk nr 4/TWniosek o wydanie uzgodnienia branżowego / uzgodnienia dokumentacji technicznej przyłącza kanalizacji sanitarnejpdf
Druk nr 5/TWniosek o wydanie dokumentacji technicznej przyłącza kanalizacji sanitarnejpdf
Druk nr 6/TWniosek o uzgodnienie lokalizacji budynku/ projektu zagospodarowania terenupdf
Druk nr 7/TWniosek o dokonanie odbioru technicznego robót zanikowych
Druk nr 8/TWniosek o dokonanie odbioru technicznego – końcowego
Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela posesji o wyrażeniu zgody na budowę przewodu kanalizacji sanitarnej.
Druk nr 1/LWniosek o wydanie zgody na przyjęcie nieczystości ciekłych dowożonych do pkt zlewnego na oczyszczalni ścieków.
DZIAŁ ZBYTU
Druk nr 1/ZWniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków
Druk nr 2/ZWniosek o rozwiązanie umowy o odprowadzanie ściekówpdf
Druk nr 3/ZOświadczenie odbiorcy dotyczące e-faktury oraz usługi – powiadomienia SMS
Druk nr 4/ZWniosek o plombowanie licznika wody bezpowrotnie zużytej
( podlicznik na ogród, woda technologiczna )
Druk nr 5/ZWniosek o plombowanie licznika wody studziennejpdf
Druk nr 7/ZWniosek o zdjęcie plomby z licznika wody studziennej/bezpowrotnie zużytej.
Druk nr 10/ZWniosek o zwrot nadpłaty
SEKRETARIAT
Druk nr 1/SWniosek o sprostowanie
( poprawienie, uzupełnienie, aktualizacje)
danych osobowych wnioskodawcy
pdf
Skip to content