Cennik usług

Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o w Skoczowie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2024r. obowiązuje następujący cennik usług oraz czynności służbowych realizowanych przez pracowników Miejskiej Spółki SKO-EKO sp.z o.o. przy użyciu posiadanego sprzętu oraz zasad zaliczania należności  -wprowadzony Zarządzeniem nr 0000.10.2023 Prezesa Zarządu Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie.

Lp.

Usługa / czynność

Jednostka

Cena jedn. netto

1.

Czyszczenie kanalizacji – IVECO EUROCARGO

h

471,76 zł

2.

Dojazd IVECO EUROCARGO – poza teren gminy Skoczów.

km12,22 zł.
3.

Czyszczenie kanalizacji – MERCEDES BENZ SPRINTER

h302,65 zł
4.

Dojazd MERCEDES BENZ SPRINTER -poza teren gminy Skoczów.

km8,74 zł

5.

Lokalizacja nielegalnych przyłączy przy użyciu wytwornicy dymu zainstalowanej na samochodzie MERCEDES BENZ SPRINTER

h

302,65 zł

6.

Inspekcja CTV kamerą wpychaną – bez pomiaru spadków.

m

6,40 zł

7.

Inspekcja CTV Ford TRANSIT SCI 40188 – nowa sieć.

m

7,05 zł

8.

Inspekcja CTV Ford TRANSIT SCI 40188 – stara sieć.

m

11,75 zł

9.

Opłata za sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonej inspekcji CTV w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym.

kpl.

194,48 zł

1

0.

Postój techniczny Ford TRANSIT SCI 40188 niezależny od Spółki np. nieprzygotowanie przez zleceniodawcę kanału do inspekcji CTV.

h

352,55 zł

11.

Dojazd Ford TRANSIT SCI 40188 – poza teren gminy Skoczów.

km

7,71 zł

12.

Opata za ponowne uruchomienie przyłącza kanalizacji sanitarnej w przypadku nietrwałego zamknięcia przyłącza.

kpl.

282,20 zł

13.

Usługa samochodem samowyładowczym KIA SCI 62565

h

209,38 zł

14.

Opłata za wykonanie uzgodnienia branżowego w przypadku, gdy w zakresie opracowania występują urządzenia będącew posiadaniu SKO-EKO, bądź są projektowane, zatwierdzone ostatecznym pozwoleniem na budowę, wraz z wrysowaniem tych urządzeń na projekt zagospodarowania.

format A4

68,48 zł

15.

Opłata za prowadzenie nadzoru nad robotami kolidującymi z infrastrukturą SKO-EKO.

h

229,96 zł

16.

Warunki podłączenia do kanalizacji sanitarnej.

Bezpłatnie

17.

Uzgodnienie projektu przyłącza do kanalizacji sanitarnej

Bezpłatnie

18.

Uzgodnienie branżowe w przypadku braku sieci w obrębie opracowania.

Bezpłatnie

19.

Wstępne zapewnienie o możliwości odprowadzania ścieków.

Bezpłatnie

20.

Zapewnienie odbioru ścieków dowożonych / uwodnionych osadów ściekowych.

Bezpłatnie


Skip to content