Brunon Pieszka

Pozwolenia wodnoprawne

Miejska Spółka Sko-Eko Sp.z o.o. w Skoczowie posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z komunalnej ...

Details

Akt założycielski

Tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki, zawierający zmiany aktu założycielskiego Spółki wprowadzone uchwałami Zgromadzenia Wspólników: – z dnia 7 ...

Details

Budowa komory fermentacyjnej

W Miejskiej Spółce SKO-EKO sp. z o.o. W Skoczowie ramach projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w ...

Details

Wilamowice i Międzyświeć – zebranie w sprawie budowy kanalizacji

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wilamowice w rejonie ulic: ...

Details
Skip to content