Obowiązek informacyjny MONITORING WIZYJNY

  1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z monitoringu  jest Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o. w Skoczowie, z  siedzibą przy  Olszyna 10, 43-430 Skoczów, zwaną dalej Administratorem.
  2. Monitoring prowadzony jest w celu:   zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających na terenie Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z o.o. w Skoczowie , ograniczenia zachowań i zdarzeń niepożądanych, ograniczenia dostępu na teren oczyszczali osób nieuprawnionych i niepożądanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
  3. Obszar monitoringu obejmuje: budynek krat, tylną bramę wjazdową, a także teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Pierścieckiej 3, 43-430 Kiczyce, będącego w użytkowaniu Miejskiej Spółki SKO-EKO sp.z o.o. w Skoczowie. 
  4. Monitoring  rejestruje obraz, który będzie przechowywany przez okres 3 miesięcy, a następnie nagrania są automatycznie kasowane poprzez nagrywanie w to miejsce obrazu bieżących zdarzeń.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być upoważnione instytucje w zakresie prowadzonych przez nie spraw czy postępowań ( np. Policja, Prokuratura, Sądy) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa na żądanie tych podmiotów.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
  9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z o.o.  jest możliwy pod adresem e-mail: abi@sko-eko.skoczow.pl, telefonicznie pod numerem: 33 479 94 70 oraz w siedzibie Administratora.
Skip to content