Projekty unijne

Poniżej lista projektów realizowanych przez spółkę wraz z odnośnikami do odpowiednich stron

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskaniem biogazu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Skoczów”

 

„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Ochaby, Międzyświeć, Wilamowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Ochaby – Gmina Skoczów”

Skip to content