Media

Radio wnet.fm w Skoczowie

W ramach wakacyjne trasy „Wracamy do źródeł” 23.07 2019 roku radio Wnet.fm zawitało do grodu pod kaplicówką skąd ...

Details

Budowa biogazowni – film

Details

Budowa komory fermentacyjnej

W Miejskiej Spółce SKO-EKO sp. z o.o. W Skoczowie ramach projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w ...

Details

Montaż zbiornika biogazu.

Na terenie Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z o.o. w ramach realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w ...

Details
Skip to content