Panel klienta

Informacja o cenach ścieków oraz ścieków z osadników oczyszczalni przydomowych, dowożonych do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Informacja o cenach ścieków oraz oraz ścieków z osadników oczyszczalni przydomowych dowożonych do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie w 2021 r.  lp. Charakterystyka ścieku cena netto [ zł.] za 1 m3 1. Ścieki dowożone ...

Details

Wilamowice i Międzyświeć – zebranie w sprawie budowy kanalizacji

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wilamowice w rejonie ulic: Cieszyńska, Iskrzyczyńska, Milenijna, Pod Lasem, Pieczarkowa, Ptasia, Rekreacyjna, Rydzowa, Spokojna, Spółdzielcza, Wakacyjna oraz w sołectwie Międzyświeć w rejonie ...

Details

Ochaby – zebranie w sprawie budowy kanalizacji

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w rejonie ulic: Familijna, Gołyska , Św. Marcina, Strażacka (msc. Ochaby Małe) i ulic: Św. Anny, Familijna, Św. Marcina, Podwale, Zawodzie ...

Details

Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od 2 czerwca 2018r.

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zmianami) ...

Details
^ Skip to content