Radio wnet.fm w Skoczowie

W ramach wakacyjne trasy "Wracamy do źródeł" 23.07 2019 roku radio Wnet.fm zawitało do grodu pod kaplicówką skąd nadawana była audycja "Poranek radia Wnet". Ekipa zaszczyciła również nasz zakład i zapoznała słuchaczy z najnowszą inwestycja pro-ekoligiczną dzięki której oczyszczalnia produkuje na swoje potrzeby prąd elektryczny. Całość wywiadu prezes Anny Kwiatkowskiej…

Budowa komory fermentacyjnej

W Miejskiej Spółce SKO-EKO sp. z o.o. W Skoczowie ramach projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Skoczów” został wybudowany jeden z najważniejszych obiektów inwestycji tzw. zamknięta wydzielona komora fermentacyjna, w której będzie ujmowany powstający w…

Montaż zbiornika biogazu.

Na terenie Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z o.o. w ramach realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym…