Ogłoszenie o wyborze oferty w zamówieniu SKO-EKO-341/GŚ-L/101/2016

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia sektorowego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość całości zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. „Prawo Zamówień Publicznych” (tj. DZ. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) na…

Spis przewoźników

Nazwa przewoźnika a Koncesja Gmina / Miasto Nr. tel. Pojemność beczki [ L ] FHU”EKO”B. Polak Ul. Zielona 8 Wilkowice Wilkowice Bielsko-Biała 884-142-676 4400 FHU„VOL-TRANS” Zbigniew Jastrzębski Ul. Baranowicka 5 Ochaby Wielkie Skoczów Brenna Strumień Dębowiec 502-374-416 33 853-55-08 10 500 13 000 Firma Usługi Rolniczo-Transportowe H. Kuś Jasienica 974…