Informacje w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą (podmiot danych), jest uprawniona do wniesienia żądania do Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z o.o w Skoczowie  o zrealizowanie praw, o których mowaw art. 15 –21 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

PRAWA REALIZOWANE NA WNIOSEK:

  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do sprzeciwu
  7. Prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
„Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą w Miejskiej Spółce SKO-EKO sp. z o.o. w Skoczowie” pobierz tutaj.
Skip to content