Modernizacja części biologicznej oczyszczalni ścieków w Skoczowie wraz z linią odwadniania osadów

Kwota pożyczki: 878.459,92 zł.

Wartość całkowita zadania: 2.059.695,08 zł.

Zadanie zakończono 31.12.2013

^ Skip to content