Zawiadomienie o zebraniu w sprawie budowy kanalizacji

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. informuje, iż rozpoczyna się budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wilamowice w rejonie ...

Details

Renowacja kanału sanitarnego ul. Górecka

Bezwykopowa renowacja kanału sanitarnego w ul. Góreckiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bielską do skrzyżowania z ul. ...

Details

Bezwykopowa renowacja kanału w ciągu ul. Krzywej i Ciężarowej

Bezwykopowa renowacja kanału sanitarnego w ciągu ul. Krzywej i Ciężarowej przeprowadzona w technologii  CIPP przy użyciu rękawa z ...

Details

Technologia

Oczyszczalnia ścieków w Skoczowie jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu. Proces oczyszczania ...

Details
Skip to content