Pozwolenie na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków

Skoczów, dnia 12 lutego 2010r. GNiS/ś. 6431-1/10 DECYZJA Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2, art. 18 ...

Details

Regulamin zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXIII/286/2012 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 października 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków ...

Details

Wieloletni Planu Rozwoju i Modernizacji.

Aktualizacja Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji na lata 2017-2027. Dnia 25 listopada 2020r. Rada Miejska Skoczowa podjęła uchwałę ...

Details

O kanalizacji

1. Historia. Ścisłe centrum Skoczowa wyposażone było w urządzenia kanalizacyjne już w okresie międzywojennym. Do roku 1954 w ...

Details
Skip to content