Informacja o cenach ścieków oraz osadów ściekowych dowożonych do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Informacja o cenach ścieków oraz osadów ściekowych dowożonych do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie w 2019 r.  lp. Charakterystyka ścieku cena netto [ zł.] za 1 m3 1. Ścieki dowożone z terenu Gminy Skoczów do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie. 7,41 2. Ścieki dowożone spoza terenu…

24 grudnia 2018r.

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018r. ( poniedziałek ) dyżur w Spółce pełnić będzie Dział Gospodarki Ściekowej ( pokój nr 14 ). W tym dniu opłaty za odprowadzanie ścieków nie będą przyjmowane. Przepraszamy za utrudnienia.

Budowa komory fermentacyjnej

W Miejskiej Spółce SKO-EKO sp. z o.o. W Skoczowie ramach projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Skoczów” został wybudowany jeden z najważniejszych obiektów inwestycji tzw. zamknięta wydzielona komora fermentacyjna, w której będzie ujmowany powstający w…