Akt założycielski

Tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki, zawierający zmiany aktu założycielskiego Spółki wprowadzone uchwałami Zgromadzenia Wspólników: - z dnia 7 listopada 2016 r. Akt Notarialny Rep. A nr 3813/2016- z dnia 27 sierpnia 2019 r. Akt Notarialny Rep. A nr 3445/2019 (więcej…)

Uszczelnianie kanalizacji sanitarnej na ul. Mickiewicza w Skoczowie – informacja

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. informuje, że w ramach prowadzonego zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową na terenie miasta Skoczów” w dniach od 21.05.2020r. do 28.05.2020r. będą prowadzone w godzinach nocnych prace w ulicy A. Mickiewicza wg następującego harmonogramu: 21/22.05.2020            - od skrzyżowania Mickiewicza/Polna do Biblioteki…