Cennik usług

Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o w Skoczowie informuje, iż od dnia 1 marca 2020 r. obowiązuje następujący cennik usług oraz czynności służbowych realizowanych przez pracowników Miejskiej Spółki SKO-EKO sp.z o.o. przy użyciu posiadanego sprzętu oraz zasad zaliczania należności  -wprowadzony Zarządzeniem nr 0000.3.2020 Prezesa Zarządu Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie.

Lp. Usługa / czynność Jednostka Cena jedn. netto
1. Czyszczenie kanalizacji – Ford TRANSIT SCI 38648.

h

161,96 zł

2. Lokalizacja nielegalnych przyłączy przy użyciu wytwornicy dymu zainstalowanej na samochodzie Ford TRANSIT SCI 38648.

h

161,96 zł

3. Dojazd Ford TRANSIT SCI 38648 – poza teren gminy Skoczów.

km

5,04 zł

4. Czyszczenie kanalizacji – IVECO EUROCARGOSCI 38648.

h

362,71 zł

5. Dojazd IVECO EUROCARGO SCI 38648 – poza teren gminy Skoczów.

km

9,67 zł

6. Inspekcja CTV Ford TRANSIT SCI 40188 – nowa sieć.

m

6,00 zł

7. Inspekcja CTV Ford TRANSIT SCI 40188 – stara sieć.

m

10,00 zł

8. Opłata za sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonej inspekcji CTV w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym.

kpl.

168,00 zł

9. Postój techniczny Ford TRANSIT SCI 40188 niezależny od Spółki np. nieprzygotowanie przez zleceniodawcę kanału do inspekcji CTV.

h

300,11 zł

10. Dojazd Ford TRANSIT SCI 40188 – poza teren gminy Skoczów.

km

5,54 zł

11. Opata za ponowne uruchomienie przyłącza kanalizacji sanitarnej w przypadku nietrwałego zamknięcia przyłącza.

kpl.

170,40 zł

12. Usługa samochodem samowyładowczym KIA SCI 62565

h

139,62 zł

13.

Opłata za wykonanie uzgodnienia branżowego w przypadku, gdy w zakresie opracowania występują urządzenia będące w posiadaniu SKO-EKO, bądź są projektowane, zatwierdzone ostatecznym pozwoleniem na budowę, wraz z wrysowaniem tych urządzeń na projekt zagospodarowania.

format A4

59,52 zł

14. Opłata za prowadzenie nadzoru nad robotami kolidującymi z infrastrukturą SKO-EKO.

h

160,90 zł

15. Warunki podłączenia do kanalizacji sanitarnej.

Bezpłatnie

16. Uzgodnienie projektu przyłącza do kanalizacji sanitarnej

Bezpłatnie

17. Uzgodnienie branżowe w przypadku braku sieci w obrębie opracowania.

Bezpłatnie

18. Wstępne zapewnienie o możliwości odprowadzania ścieków.

Bezpłatnie

19. Zapewnienie odbioru ścieków dowożonych / uwodnionych osadów ściekowych.

Bezpłatnie

^ Skip to content