Cennik usług

Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o w Skoczowie informuje, iż od dnia 22 marca 2021 r. obowiązuje następujący cennik usług oraz czynności służbowych realizowanych przez pracowników Miejskiej Spółki SKO-EKO sp.z o.o. przy użyciu posiadanego sprzętu oraz zasad zaliczania należności  -wprowadzony Zarządzeniem nr 0000.5.2021 Prezesa Zarządu Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie.

Lp.

Usługa / czynność

Jednostka

Cena jedn. netto

1.

Czyszczenie kanalizacji – Ford TRANSIT SCI 38648.

h

181,36 zł

2.

Lokalizacja nielegalnych przyłączy przy użyciu wytwornicy dymu zainstalowanej na samochodzie Ford TRANSIT SCI 38648.

h

181,36 zł

3.

Dojazd Ford TRANSIT SCI 38648 – poza teren gminy Skoczów.

km

5,61 zł

 

4.

Czyszczenie kanalizacji – IVECO EUROCARGO

SCI 38648.

h

378,37 zł

5.

Dojazd IVECO EUROCARGO SCI 38648 – poza teren gminy Skoczów.

km

10,17 zł

6.

Czyszczenie kanalizacji – MERCEDES BENZ SPRINTER

SCI 7029G

h

241,06 zł

7.

Dojazd MERCEDES BENZ SPRINTER

SCI 7029G – poza teren gminy Skoczów.

km

7,03 zł

8.

Inspekcja CTV kamerą wpychaną – bez pomiaru spadków.

m

5,27 zł

9.

Inspekcja CTV Ford TRANSIT SCI 40188 – nowa sieć.

m

6,35 zł

10.

Inspekcja CTV Ford TRANSIT SCI 40188 – stara sieć.

m

10,59 zł

11.

Opłata za sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonej inspekcji CTV w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym.

kpl.

176,40 zł

 

12.

Postój techniczny Ford TRANSIT SCI 40188 niezależny od Spółki np. nieprzygotowanie przez zleceniodawcę kanału do inspekcji CTV.

h

317,72 zł

13.

Dojazd Ford TRANSIT SCI 40188 – poza teren gminy Skoczów.

km

6,11 zł

14.

Opata za ponowne uruchomienie przyłącza kanalizacji sanitarnej w przypadku nietrwałego zamknięcia przyłącza.

kpl.

195,38 zł

15.

Usługa samochodem samowyładowczym KIA SCI 62565

h

159,46 zł

16.

Opłata za wykonanie uzgodnienia branżowego w przypadku, gdy w zakresie opracowania występują urządzenia będące

w posiadaniu SKO-EKO, bądź są projektowane, zatwierdzone ostatecznym pozwoleniem na budowę, wraz z wrysowaniem tych urządzeń na projekt zagospodarowania.

format A4

60,37 zł

17.

Opłata za prowadzenie nadzoru nad robotami kolidującymi z infrastrukturą SKO-EKO.

h

175,01 zł

18.

Warunki podłączenia do kanalizacji sanitarnej.

Bezpłatnie

19.

Uzgodnienie projektu przyłącza do kanalizacji sanitarnej

Bezpłatnie

20.

Uzgodnienie branżowe w przypadku braku sieci w obrębie opracowania.

Bezpłatnie

21.

Wstępne zapewnienie o możliwości odprowadzania ścieków.

Bezpłatnie

22.

Zapewnienie odbioru ścieków dowożonych / uwodnionych osadów ściekowych.

Bezpłatnie


^ Skip to content