Pozwolenia wodnoprawne

Miejska Spółka Sko-Eko Sp.z o.o. w Skoczowie posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z komunalnej oczyszczalni ścieków w Skoczowie do rzeki Wisły, wydane decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach nr GL.ZUZ.2.4210.394.2023.BK z dnia 28 sierpnia 2023r.

Decyzja do pobrania

Skip to content