INFORMACJA O BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ W POGÓRZU.

Miejska Spółka SKO-EKO rozpoczęła prace przygotowawcze związane z budową kanalizacji sanitarnej w Pogórzu: rejon ulic: Dworcowa, Stary Młyn, Dębina, Dymna. Obszar objęty inwestycją zaznaczono linią przerywaną. Rozpoczęcie budowy kanalizacji: III kwartał 2024 roku, zakończenie  budowy III kwartał 2025 roku. O rozpoczęciu budowy będziemy informować na bieżąco.

W uzgodnieniu z Miejskim Zarządem Dróg w Skoczowie kolorem niebieskim zaznaczono zakres remontu nawierzchni ulicy Dworcowej –  który już trwa, a zakończy się ułożeniem nowej nawierzchni w kwietniu 2024 roku. Dokończenie remontu nawierzchni ul. Dworcowej do połączenia z ulicą Bielską zostanie wykonany w 2025 roku po zakończeniu robót kanalizacyjnych.

Skip to content