Dzień otwarty na oczyszczalni ścieków w Skoczowie.

Dzień 12 maja 2023r. był dniem otwartym w Miejskiej Spółce SKO-EKO sp. z o.o. w Skoczowie.
Z tej okazji skoczowską oczyszczalnię odwiedziło około 100 osób.  
Zwiedzający wraz z przewodnikiem mogli zobaczyć obiekty oczyszczalni ścieków oraz zapoznać się z procesem technologicznym oczyszczania ścieków wzbogaconym o instalację fermentacji osadów i odzysku biogazu, który jest produkowany w skoczowskiej oczyszczalni. Biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w tzw. kogeneratorze. Udostępniono naszym gościom pomieszczenia dyspozytorni wyposażonej w nowoczesny system sterowania i wizualizacji procesów technologicznych, skąd sterowany i nadzorowany jest proces technologiczny oczyszczania ścieków.  

Wśród gości nie zabrakło najmłodszych uczestników z szkół i przedszkoli, którzy na pamiątkę otrzymali drobny upominek.

Cieszymy się z tak dużego zainteresowania i dziękujemy za przybycie.

Zapraszamy do galerii.

Skip to content