Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skoczów obowiązujące od 16.05.2023r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W OKRESIE OD 1 DO 12 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA TARYFY ( tj. 16.05.2023r. do 15.05.2024r. )

Oznaczenie grupy taryfowejRodzaj cen i stawek opłatNetto
(zł)
Brutto
(zł)
Grupa 1Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.579.26
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]17.7319.15
Grupa 2Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.579.26
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]11.4312.34
Grupa 3Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.579.26
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]14.3315.48
Grupa 4Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.579.26
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]9.7310.51
Grupa 5Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.579.26
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]22.4524.25
Grupa 6Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.579.26
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]13.7914.89
Grupa 7Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.579.26
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]19.0520.57
Grupa 8Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.579.26
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]12.0913.06
Grupa 9Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv papierowa (zł/m-c) okres rozliczeniowy 1 miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.579.26
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]14.7315.91
Grupa 10Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv papierowa (zł/m-c) okres rozliczeniowy 2 miesiące
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.579.26
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]9.9310.72
Grupa 11Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv e-mail (zł/m-c) okres rozliczeniowy 1 miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.579.26
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]11.3312.24
Grupa 12Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv e-mail (zł/m-c) okres rozliczeniowy 2 miesiące
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.579.26
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]5.676.12
Grupa 13Odbiorcy usług ścieków bytowych w budynkach wielolokalowych, fv papierowa (zł/m-okres rozliczeniowy 1miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.579.26
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]12.6113.62
Grupa 14Odbiorcy usług ścieków bytowych w budynkach wielolokalowych, fv e-mail (zł/m)-okres rozliczeniowy 1miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.579.26
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]9.219.95
Grupa 15Odbiorcy usług ścieków przemysłowych/garbarskich rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]36.1639.05
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]17.7319.15

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W OKRESIE OD 13 DO 24 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA TARYFY ( tj. od 16.05.2024r. do 15.05.2025r.)

Oznaczenie grupy taryfowejRodzaj cen i stawek opłatNetto
(zł)
Brutto
(zł)
Grupa 1Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.669,35
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]18.1519,60
Grupa 2Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.669.35
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]11.7312,67
Grupa 3Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.669.35
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]14.6515,82
Grupa 4Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.669,35
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]9.9810,78
Grupa 5Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.669,35
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]22.9824,82
Grupa 6Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.669,35
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]14.1515,28
Grupa 7Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.669,35
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]19.4821,04
Grupa 8Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.669,35
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]12.4013,39
Grupa 9Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv papierowa (zł/m-c) okres rozliczeniowy 1 miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.669,35
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]15.0916,30
Grupa 10Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv papierowa (zł/m-c) okres rozliczeniowy 2 miesiące
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.669,35
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]10.2011,02
Grupa 11Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv e-mail (zł/m-c) okres rozliczeniowy 1 miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.669,35
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]11.5912,52
Grupa 12Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv e-mail (zł/m-c) okres rozliczeniowy 2 miesiące
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.669,35
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]5.806,26
Grupa 13Odbiorcy usług ścieków bytowych w budynkach wielolokalowych, fv papierowa (zł/m-okres rozliczeniowy 1miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.669,35
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]12.8413,87
Grupa 14Odbiorcy usług ścieków bytowych w budynkach wielolokalowych, fv e-mail (zł/m)-okres rozliczeniowy 1miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]8.669,35
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]9.3410,09
Grupa 15Odbiorcy usług ścieków przemysłowych/garbarskich rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]38.0541,09
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]18.1519,60

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W OKRESIE OD 25 DO 36 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA TARYFY ( tj. od 16.05.2025r. do 15.05.2026r. )

Oznaczenie grupy taryfowejRodzaj cen i stawek opłatNetto
(zł)
Brutto
(zł)
Grupa 1Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]9.049.76
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]21.2622.96
Grupa 2Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]9.049.76
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]13.5714.66
Grupa 3Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]9.049.76
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]17.1118.48
Grupa 4Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]9.049.76
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]11.5012.42
Grupa 5Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]9.049.76
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]27.4629.66
Grupa 6Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]9.049.76
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]16.6718.00
Grupa 7Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]9.049.76
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]23.3125.17
Grupa 8Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego fv e-mail (zł/m) okres rozliczeniowy 2 miesiące
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]9.049.76
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]14.5915.76
Grupa 9Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv papierowa (zł/m-c) okres rozliczeniowy 1 miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]9.049.76
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]18.4619.94
Grupa 10Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv papierowa (zł/m-c) okres rozliczeniowy 2 miesiące
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]9.049.76
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]12.1713.14
Grupa 11Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv e-mail (zł/m-c) okres rozliczeniowy 1 miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]9.049.76
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]14.3115.45
Grupa 12Odbiorcy usług ścieków bytowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody, fv e-mail (zł/m-c) okres rozliczeniowy 2 miesiące
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]9.049.76
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]8.028.66
Grupa 13Odbiorcy usług ścieków bytowych w budynkach wielolokalowych, fv papierowa (zł/m-okres rozliczeniowy 1miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]9.049.76
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]15.3916.62
Grupa 14Odbiorcy usług ścieków bytowych w budynkach wielolokalowych, fv e-mail (zł/m)-okres rozliczeniowy 1miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]9.049.76
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]11.2412.14
Grupa 15Odbiorcy usług ścieków przemysłowych/garbarskich rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub przepływomierza, fv papierowa (zł/m) okres rozliczeniowy 1 miesiąc
– cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]37.6040.61
– stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]21.2622.96

Decyzja GL.RZT.70.21.2023
Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Skoczów na okres 3 lat.
Wnioskodawca: Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o., ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów

Skip to content