Informacja o cenach ścieków oraz ścieków ze zbiorników instalacji przydomowych, dowożonych do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.

Informacja o cenach ścieków oraz  ścieków ze zbiorników instalacji przydomowych dowożonych do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie w 2024 r.

 lp. Charakterystyka ścieku cena netto [ zł.] za 1 m3
1. Ścieki bytowe dowożone z terenu Gminy Skoczów do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie. 13,04
2. Ścieki bytowe dowożone spoza terenu Gminy Skoczów do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie. 14,47
3. Ścieki dowożone z terenu Gminy Skoczów do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie pochodzące z branży gastronomicznej 16,64
4. Ścieki dowożone spoza Gminy Skoczów do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie pochodzące z branży gastronomicznej 18,09
5. Nieczystości ciekłe pochodzące ze zbiorników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. 96,57
6. Stała stawka rozliczeniowa – koszty Spółki niezbędne do wystawienia faktury 12,00
Skip to content