Monitoring i czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w Skoczowie

W dniu 15.09.2017 Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. podpisała umowę z firmą WUKO Krecik Marcin Krupa ul. Energetyki 18/1, 41-908 Bytom na wykonanie zadania: „Czyszczenie i monitoring telewizyjny przewodów kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami na terenie miasta Skoczowa oraz opis istniejącego stanu technicznego tych urządzeń”. Zlecenie ma na celu określenie stanu miejskiej kanalizacji sanitarnej pod kątem przygotowania jej do remontu w latach następnych.

W ramach zadania monitoringiem wizyjnym zostaną objęte odcinki kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Ceglanej, Stalmacha, Nowe Osiedle, Plaskowiec, Szpitalnej, Łęgowej, Ustrońskiej, Targowej, ks. Mocko, Fabrycznej, Garbarskiej, Wiślańskiej, Potok, Objazdowej, Bielskiej, Wałowej, Kościelnej, Poprzecznej, Mickiewicza, św. Jana Sarkandra, Menniczej, Szkolnej, Polnej, Morcinka oraz Dojazdowej.  Łączna długość odcinków objętych monitoringiem wyniesie około 10 148 mb.

W związku z powyższym Spółka informuje, iż od poniedziałku (18.09.2017) wykonawca rozpocznie prace związane z wykonaniem zleconej usługi. Planowane zakończenie robót ustalone jest na 30.11.2017 r.

Skip to content