Wilamowice i Międzyświeć – zebranie w sprawie budowy kanalizacji

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wilamowice w rejonie ulic: Cieszyńska, Iskrzyczyńska, Milenijna, Pod Lasem, Pieczarkowa, Ptasia, Rekreacyjna, Rydzowa, Spokojna, Spółdzielcza, Wakacyjna oraz w sołectwie Międzyświeć w rejonie ulic Cieszyńska, Lawendowa. Spotkanie dotyczące rozbudowy systemu kanalizacji dla mieszkańców terenów objętych inwestycją odbędzie się 26.06.2017r. o godz. 17.00 w sali OSP w Wilamowicach przy ul. Rekreacyjnej 15.
W razie pytań prosimy o kontakt w Miejskiej Spółce
SKO-EKO Sp. z o.o. pod nr 603 638 521.

Wykaz nieruchomości ujętych do podłączenia w ramach przedmiotowej inwestycji według pozwolenia na budowę.

Wilamowice
LP Ulica Nr działki Nr domu
1 Cieszyńska 287/16 27C
2 Cieszyńska 287/10 29
3 Cieszyńska 287/13 31
4 Cieszyńska 287/5 33
5 Cieszyńska 178 35
6 Cieszyńska 175/9 37
7 Cieszyńska 175/2 43
8 Cieszyńska 175/3 45
9 Cieszyńska 180/2 94
10 Cieszyńska 180/7 96
11 Cieszyńska 180/8 98
12 Cieszyńska 180/15 100
13 Cieszyńska 180/4 102
14 Cieszyńska 322/1 104
15 Cieszyńska 322/5 106
16 Cieszyńska 322/4 108
17 Cieszyńska 171/1 110
18 Iskrzyczyńska 147/12  
19 Milenijna 208/21 4
20 Milenijna 228/12  
21 Pieczarkowa 205/13 5
22 Pod Lasem 237/8 3
23 Pod Lasem 237/15 5
24 Pod Lasem 222/7 6
25 Pod Lasem 237/16 7
26 Pod Lasem 237/13 11
27 Pod Lasem 237/14 13
28 Pod Lasem 237/5 15
29 Pod Lasem 236/2 21
30 Pod Lasem 231/5 22
31 Pod Lasem 236/3 23
32 Pod Lasem 231/8 24
33 Pod Lasem 231/6  
34 Pod Lasem 237/17  
35 Ptasia 205/49 2
36 Ptasia 205/8 4
37 Ptasia 205/15 8
38 Ptasia 205/14 10
39 Rekreacyjna 142/7 1
40 Rekreacyjna 142/5 5
41 Rekreacyjna 134/1 7
42 Rekreacyjna 120/1 9
43 Rekreacyjna 114/4 15
44 Rekreacyjna 105/3 21
45 Rekreacyjna 322 27
46 Rekreacyjna 98/4 31
47 Rekreacyjna 95/1 33
48 Rekreacyjna 240/1 37
49 Rekreacyjna 239/3 39
50 Rekreacyjna 239/4 41
51 Rekreacyjna 239/5 43
52 Rekreacyjna 222/16 52
53 Rekreacyjna 222/8 60
54 Rydzowa 228/8 6
55 Spokojna 205/19 11
56 Spokojna 228/3 33
57 Spokojna 231/11 43
58 Spółdzielcza 86/1 4
59 Wakacyjna 208/31 1

 

Międzyświeć
LP Ulica Nr działki Nr domu
1 Cieszyńska 229/5 27D
2 Lawendowa 225/45 1
3 Lawendowa 225/45 3
4 Lawendowa 227/63 6

Na spotkanie zapraszamy również właścicieli nieruchomości z przedmiotowego rejonu nie ujętych do podłączenia według pozwolenia na budowę.

Załączniki

Skip to content