Lokalizacja nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacyjnych przy użyciu urządzenia do wytwarzania dymu.
Po aplikacji do kanału dym propaguje się w instalacji i dzięki zjawisku „ciągu kominowego” wydostaje się na zewnątrz wszelkimi możliwymi otworami np. rynny, kanały wentylacyjne itp. Pozwala to stwierdzić, czy na terenie danej posesji nie występują nieprawidłowości np. odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej, możliwe jest również wykrycie nielegalnych przyłączy włączonych in – situ do kanału

Skip to content