Telewizyjna inspekcja przewodów kanalizacyjnych

Telewizyjna inspekcja przewodów kanalizacyjnych w zakresie średnic od 200 – 800 mm kamerą samojezdną ALFA 01/CT-800P zabudowaną na samochodzie Transit oraz kamerą wpychaną G. Drexl 4510-H w zakresie średnic 70 – 350 mm. Kamera ALFA 01/CT-800P wyposażona jest w obrotową głowicę, która pozwala na szybką inspekcję połączeń oraz lokalizację ewentualnych uszkodzeń i wad, ponadto dzięki zainstalowanemu inklinometrowi możliwe jest wyznaczenie chwilowych i średnich spadków badanego rurociągu. Urządzenie posiada również narzędzie do badania owalu rury i oceny ewentualnych odkształceń. Oprogramowanie przystosowane jest do kodowania inspekcji TV według europejskiej normy EN 13508-2. Zlecający po wykonaniu usługi otrzymuje pełny raport z inspekcji zawierający film, wykres spadków, raport danych (zdarzeń wraz z dokumentacją fotograficzną) na płycie DVD bądź w formie papierowej.

Skip to content