Program edukacji ekologicznej.

Program edukacji ekologicznej obejmuje działania polegające na przygotowaniu i publikacji dwóch poradników ekologicznych:

  • „Sedes to nie kosz na śmieci” – rysunkowy poradnik użytkownika toalet
  • „Lista przygody w Dziwnej Pralni Brudnej Wody”

Wartość całkowita zadania: 20 902,40 zł.

Wartość środków pozyskanych:15 030,00 zł.

Termin zakończenia zadania: 30.09.2016r.

  1. Książeczka edukacyjna „Listka przygody w Dziwnej Pralni Brudnej Wody” –  wydruk i dystrybucja 2000 szt.
    Książeczki zostaną rozdane dzieciom objętym edukacją wczesnoszkolną – na obszarze aglomeracji Skoczów (Gmina Skoczów, Brenna i częściowo Ustroń) w klasach od 1 do 3. Rozdając książeczki będziemy zachęcać wszystkie dzieci oraz ich nauczycieli do odwiedzenia oczyszczalni ścieków w Skoczowie. Dodatkowo książeczki zostaną przekazane do bibliotek (miejskich, szkolnych) oraz przedszkoli.
  2. Naklejki i ulotki „Rysunkowego poradnika użytkownika toalet – Sedes to nie kosz na śmieci” – wydruk i dystrybucja 1000 szt. naklejek oraz 2500 szt. ulotek.
    Adresatami będą zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. Naklejki zostaną przyklejone w pomieszczeniach toalet we wszystkich szkołach na obszarze objętym zadaniem, tj. teren gminy Skoczów, Brenna oraz częściowo Ustroń i Dębowiec  oraz w pomieszczeniach toalet w budynkach urzędowych i budynkach użyteczności publicznej (biblioteki, dworce autobusowe, basen, itp.). Rysunkowy poradnik użytkownika toalet zostanie również rozpowszechniony i udostępniony w postaci zwielokrotnionych egzemplarzy w formie ulotek dołączonych do lokalnej prasy wraz z jednoczesnym opublikowaniem artykułów edukacyjno informacyjnych oraz rozdawany w ramach działań promocyjnych.
Skip to content