Początki istnienia Skoczowskiej oczyszczalni ścieków sięgają lat 50-tych minionego stulecia. Wtedy to ówczesne władze Skoczowa dostrzegły problem wciąż zwiększającej się ilości ścieków i przystąpiły w roku 1953 do budowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, która trwała do roku 1957. Wykonana wtedy oczyszczalnia miała przyjmować do 1570 m3 ścieków na dobę. Ścieki dopływały z Miasta Skoczowa z budynków mieszkalnych oraz zakładów, takich jak: Garbarnia, Pledan, Zakłady Filcowe, mleczarnia, rzeźnia i inne. Oczyszczalnia posiadała kraty ręcznie oczyszczane, piaskowniki, osadniki Imhoff-a, złoża spłukiwane i filtry gruntowe.
Niestety od samego początku oddania oczyszczalni do eksploatacji pojawiły się problemy związane z dopływem zbyt dużej ilości wód gruntowych. Koniecznością okazało się zaprojektowanie oczyszczalni awaryjnej- 13 ha nawadnianych pół oraz utrzymywanie ścieków w stawach awaryjnych. Spore trudności wynikające z takiego stanu uświadomiły, iż rozbudowa oczyszczalni była koniecznością.
Rozbudowę oczyszczalni rozpoczęto w 1980 r. i trwała ona  kilkanaście lat, do roku 1993. Na jej terenie powstały nowe obiekty, mogące przyjąć ścieki z terenu Gminy, a przepustowość  wzrosła do 23.000m3.
Postęp w dziedzinie ochrony środowiska oraz wciąż rosnące wymagania co do jakości oczyszczonych ścieków sprawiły, że „nowa” oczyszczalnia znów stanęła przed problemem kolejnej modernizacji, było to także warunkiem uzyskania nowego pozwolenia wodno- prawnego na odprowadzenie ścieków do rzeki Wisły.
W roku 2000 przystąpiono więc do opracowania kolejnej koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków. Projekt przewidywał przyjęcie ścieków także z terenu Gminy Brenna  oraz z północnej części gminy Ustroń.
Najważniejszą i wiodącą częścią modernizacji była zmiana technologii biologicznego oczyszczania ścieków. Równie ważnym elementem było wyposażenie oczyszczalni w system AKPiA, który pozwolił na efektywniejsze monitorowanie i sterowanie procesami oczyszczania ścieków. Ponadto zadanie objęło wymianę większości pracujących na oczyszczalni urządzeń, takich jak pompy, zasuwy, mieszadła oraz ogólne prace remontowe istniejących obiektów.  Do końca 2002 roku zakończona została większość prac budowlano – montażowych. Prace porządkowe na terenie oczyszczalni oraz rozruch technologiczny ukończone zostały w pierwszej połowie 2003r. W dniu 09.07.2003r. została wydana, przez starostę Cieszyńskiego, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie zmodernizowanej oczyszczalni. Wartość inwestycji wyniosła ok. 10 mln. zł.

Skip to content