Pozwolenia wodnoprawne

Dnia 31 października 2013 roku decyzją WS.6341.00101.2013 Starosta Cieszyński udzielił naszej spółce pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Mała Wisła.

Dopuszczalne ilości wprowadzanych oczyszczonych ścieków to:

  1. max. 1 600 m3/godzin,
  2. średniej 17 000 m3/dob
  3. max. 6 200 000 m3/rok

Dopuszczalna wielkość parametrów oczyszczonych ścieków wprowadzanych do środowiska nie może przekraczać:

1) Zawiesiny ogólne 35,0mg/1
2) BZT5 15,0mg02/1,
3) ChZTCr 125,0mg02/1
4) Azot ogólny 15,0mgN/1
5) Fosfor ogólny 2,0mgP/1
6) Chlorki 1000,0mgC1/1
7) Siarczany 500,0mgSO4/1
8) Chrom ogólny 0,5mg/1
9) Cynk 2mg/1

Pozwolenie jest ważne na okres 10 lat t.j do 30 paździenika 2023 roku

Szczegóły pozwolenia dostępne w załączniku

pdf

Skip to content