Wieloletni Planu Rozwoju i Modernizacji.

Aktualizacja Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji na lata 2017-2027.

Dnia 25 listopada 2020r. Rada Miejska Skoczowa podjęła uchwałę nr XXI/242/2020 w sprawie uchwalenia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2017-2027 będących w posiadaniu Miejskiej Spółki SKO- EKO Sp. z o.o. w Skoczowie.

Wieloletni plan obejmuje zadania z zakresu modernizacji i budowy obiektów technologicznych oczyszczalni, przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, sposoby finansowania planowanych inwestycji:

Uchwała:

Aktualizacja planu:

Wieloletni Planu Rozwoju i Modernizacji na lata 2017 -2021

Dnia 23 sierpnia 2016r. Rada Miejska Skoczowa podjęła uchwałę nr XXI/241/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2017-2021 będących w posiadaniu Miejskiej Spółki SKO- EKO Sp. z o.o. w Skoczowie.

Wieloletni plan obejmuje zadania z zakresu modernizacji i budowy obiektów technologicznych oczyszczalni, przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, sposoby finansowania planowanych inwestycji .

Zaplanowane nakłady finansowe na realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych w latach 2017-2021 wynoszą 21.484.254,00 zł.

Uchwała:

pdf
 Plan:

 pdf

Wieloletni Planu Rozwoju i Modernizacji na lata 2012 -2016

Dnia 18 października Rada Miejska Skoczowa podjęła uchwałę nr XXIII/285/2012 w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2013-2016 będących w posiadaniu Miejskiej Spółki SKO- EKO Sp. z o.o. w Skoczowie.

Wieloletni plan obejmuje zadania z zakresu modernizacji i budowy obiektów technologicznych oczyszczalni, przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, sposoby finansowania planowanych inwestycji .

Zaplanowane nakłady finansowe na realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych w latach 2012-2016 wynoszą 10.200.000,00 zł.

pdf

Skip to content