Podpisano umowę o dofinansowanie zadania pn. Publikacja utworów „Rysunkowego poradnika użytkownika toalet – Sedes to nie kosz na śmieci” oraz „Listka przygody w Dziwnej Pralni Brudnej Wody”.

Miejska Spółka SKO-EKO sp.z o.o. w Skoczowie podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. Publikacja utworów „Rysunkowego poradnika użytkownika toalet – Sedes to nie kosz na śmieci” oraz „Listka przygody w Dziwnej Pralni Brudnej Wody”. Jest to kontynuacja działalności ekologicznej jaką spółka prowadzi głównie wśród najmłodszych. Poprzez edukację dzieci kampania trafia do całych rodzin i utrwala proekologiczne postawy. Patronatem zadania jest Stowrzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Dnia 06.05.2016r. Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. w Skoczowie podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn.: Publikacja utworów „Rysunkowego poradnika użytkownika toalet – Sedes to nie kosz na śmieci” oraz „Listka przygody w Dziwnej Pralni Brudnej Wody”.

Skip to content