Regulamin odprowadzania ścieków

Uchwała nr XVIII/210/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skoczów

^ Skip to content