Budowa ścieżki edukacyjno – przyrodniczej pn.: „Oczyszczalnia widziana oczyma dzieci” na terenie oczyszczalni ścieków w Skoczowie.

Wysokość otrzymanej dotacji: 11.424, 00 zł.

Zadanie zakończono: 20.06.2013r.

Cel zadania to edukacja przyrodniczo-ekologiczna dzieci i młodzieży.

^ Skip to content