24 grudnia 2018r.

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018r. ( poniedziałek ) dyżur w Spółce pełnić będzie Dział Gospodarki Ściekowej ( pokój nr 14 ). W tym dniu opłaty za odprowadzanie ścieków nie będą przyjmowane. Przepraszamy za utrudnienia.

Budowa komory fermentacyjnej

W Miejskiej Spółce SKO-EKO sp. z o.o. W Skoczowie ramach projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Skoczów” został wybudowany jeden z najważniejszych obiektów inwestycji tzw. zamknięta wydzielona komora fermentacyjna, w której będzie ujmowany powstający w…

Oczyszczalnia pod lupą obiektywu

24 kwietnia 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie kierunek "Fototechnik" wraz z nauczycielem przedmiotów fotograficznych Jerzym Rzechankiem, udali się na plener do skoczowskiej oczyszczalni ścieków. Plener ten był odpowiedzią na zaproszenia Pani Prezes Anny Kwiatkowskiej  i propozycję współpracy ze strony Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp.z o.o. Uczniowie…