ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU W SPRAWIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ w sołectwach Międzyświeć i Wilamowice

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu budowy kanalizacji sanitarnej w Międzyświeciu i Wilamowicach w rejonie ulic: Iskrzyczyńska, Blokowa, Cieszyńska, Promykowa i Malinowa. Spotkanie informacyjne dotyczące  rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców terenów objętych inwestycją odbędzie się: 23.05.2018r. (środa) o godz. 17.00  w sali Przedszkola Publicznego w Międzyświeciu…