Kontakt

„Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.”
ul. Olszyna 10
43-430 Skoczów

NIP: 5482607239
REGON: 241438066
KRS: 0000347303 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Konta bankowe:
⇒ 82 8126 0007 0000 1225 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Skoczowie
ul. Objazdowa 10
43-430 Skoczów

⇒ 51 1050 1083 1000 0090 3017 7498

ING BSK S.A.

⇒64 1020 2528 0000 0202 0451 4741

PKO BP S.A.

 

Telefony:
Centrala (0-33) 479-94-70
fax (0-33) 479-94-78
Pogotowie kanalizacyjne: 605 56 17 31
Obsługa oczyszczalni ścieków : 669 62 62 22
E-mail: biuro@sko-eko.skoczow.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁCE:

Renata Zając tel.( 033 ) 479 94 70,  e-mail: abi@sko-eko.skoczow.pl

Numery wewnętrzne:
470 – sekretariat
473 – dział zbytu
475 – główny technolog
476 – dział kadr
477 – dział gospodarki ściekami
480 – księgowość


Pokaż SKO-EKO Skoczów na większej mapie

^ Skip to content