Druki do pobrania

pdf Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
pdf  Wniosek o uzgodnienie lokalizacji budynku i wydanie zapewnienia o możliwości odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej
pdf Wniosek o uzgodnienie lokalizacji budynku / wydanie zapewnienia odbioru ścieków dowożonych / odbioru ścieków z osadników z przydomowej oczyszczalni
pdf Wniosek o wydanie uzgodnienia branżowego / uzgodnienia projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej
Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela posesji o wyrażeniu zgody na budowę przewodu kanalizacji sanitarnej.
Wniosek o dokonanie odbioru technicznego robót zanikowych
Wniosek o dokonanie odbioru technicznego – końcowego
Wniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków
Oświadczenie odbiorcy dotyczące e-faktury oraz usługi – powiadomienia SMS.
 pdf Wniosek o wykonanie projektu budowlanego na przyłącze kanalizacyjne do budynku
Wniosek o plombowanie licznika wody bezpowrotnie zużytej ( podlicznik na ogród, woda technologiczna )
 pdf Wniosek o plombowanie licznika wody studziennej
pdf Wniosek o rozwiązanie umowy o odprowadzanie ścieków
^ Skip to content