Ceny ścieków i osadów dowożonych

Informacja o cenach ścieków oraz osadów ściekowych dowożonych do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.

Informacja o cenach ścieków oraz osadów ściekowych dowożonych do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie w 2020 r.  lp. Charakterystyka ścieku cena netto [ zł.] za 1 m3 1. Ścieki dowożone z terenu Gminy Skoczów ...

Details
^ Skip to content