Pozwolenia wodnoprawne

Dnia 31 października 2013 roku decyzją WS.6341.00101.2013 Starosta Cieszyński udzielił naszej spółce pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Mała Wisła. Dopuszczalne ilości wprowadzanych oczyszczonych ścieków to: max. 1 600 m3/godzin, średniej 17 000 m3/dob max. 6 200 000 m3/rok Dopuszczalna wielkość parametrów oczyszczonych ścieków wprowadzanych do środowiska…

Wieloletni Planu Rozwoju i Modernizacji

Wieloletni Planu Rozwoju i Modernizacji na lata 2017 -2021 Dnia 23 sierpnia 2016r. Rada Miejska Skoczowa podjęła uchwałę nr XXI/241/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2017-2021 będących w posiadaniu Miejskiej Spółki SKO- EKO Sp. z o.o. w Skoczowie. Wieloletni plan obejmuje zadania z…