Czyszczenie otwartego zbiornika fermentacyjnego.

Na terenie skoczowskiej oczyszczalni ścieków wyczyszczono po raz pierwszy otwarty zbiornik fermentacyjny. Oczyszczalnia w Skoczowie jest wyposażona w dwa okrągłe zbiorniki o średnicy 42m wys. ok. 7 m. Są to największe gabarytowo obiekty technologiczne na oczyszczalni. W czasie eksploatacji zbiornika od lat 80-tych ub. wieku do teraz nie czyszczono osadzających…

ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ w ramach realizacji zadania pt:  „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją – Międzyświeć etap II – Zachodni”

ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ w ramach realizacji zadania pt:  „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją – Międzyświeć etap II – Zachodni” Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu budowy kanalizacji sanitarnej Międzyświeciu w rejonie ulic: Cieszyńska, Goleszowska, Srebrna, Zielona, Promykowa, Rogowa, Malinowa, Miętowa.  Termin rozpoczęcia robót…

Rozpoczęcie inwestycji pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w technologii bezwykopowej CIPP”

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu w dniu 30.09.2019 r.  inwestycji pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w technologii bezwykopowej CIPP”. Pierwszym etapem realizacji będą prace na osiedlach Targowa oraz Górny Bór.  Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AKWA  J. Biskup, S. Owczarek, Spółka Jawna…
1 2 3 14