Budowa komory fermentacyjnej

W Miejskiej Spółce SKO-EKO sp. z o.o. W Skoczowie ramach projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Skoczów” został wybudowany jeden z najważniejszych obiektów inwestycji tzw. zamknięta wydzielona komora fermentacyjna, w której będzie ujmowany powstający w…

Oczyszczalnia pod lupą obiektywu

24 kwietnia 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie kierunek "Fototechnik" wraz z nauczycielem przedmiotów fotograficznych Jerzym Rzechankiem, udali się na plener do skoczowskiej oczyszczalni ścieków. Plener ten był odpowiedzią na zaproszenia Pani Prezes Anny Kwiatkowskiej  i propozycję współpracy ze strony Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp.z o.o. Uczniowie…

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU W SPRAWIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ w sołectwach Międzyświeć i Wilamowice

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu budowy kanalizacji sanitarnej w Międzyświeciu i Wilamowicach w rejonie ulic: Iskrzyczyńska, Blokowa, Cieszyńska, Promykowa i Malinowa. Spotkanie informacyjne dotyczące  rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców terenów objętych inwestycją odbędzie się: 23.05.2018r. (środa) o godz. 17.00  w sali Przedszkola Publicznego w Międzyświeciu…
1 2 3 9