21 maja 2022r. Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. zaprasza na wycieczkę po oczyszczalni ścieków w Skoczowie przy ul. Olszyna 10 .

Ponad 77% ludności zamieszkującej Gminę Skoczów odprowadza kanalizacją sanitarną ścieki do naszej oczyszczalni. Ścieki z pozostałych nieruchomości są dowożone na oczyszczalnię wozami asenizacyjnymi.  Zapraszamy do zwiedzenia oczyszczalni i zapoznania się z zachodzącymi w niej procesami.  

Podczas wycieczki dowiedzą się Państwo m.in. 

  • w jaki sposób oczyszcza się ścieki, jak wygląda ściek po oczyszczeniu i dokąd jest odprowadzany,
  • dlaczego do naszej toalety nie powinny nigdy trafiać odpadki z kuchni, waciki czy patyczki kosmetyczne,
  • jak z odpadu powstającego z oczyszczania ścieków odzyskiwany jest biogaz z którego wytwarzamy energię elektryczną i ciepło.

Trasa wycieczki obejmie również ścieżkę edukacyjną  „Oczyszczalnia widziana oczyma dzieci”, tematyka oczyszczania ścieków zostanie przedstawiona stosownie do grupy wiekowej uczestników.

Zbiórka chętnych uczestników o godz. 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 oraz 14.30 pod budynkiem administracyjnym siedziby SKO – EKO przy ul. Olszyna 10.  Dojazd samochodami od ul. Kiczyckiej. Zachęcamy do odwiedzenia nas rowerami lub pieszo, wejście na oczyszczalnię od strony Wiślanej Trasy Rowerowej
(w dniu wycieczek oznaczone banerem SKO-EKO).

Uczestników prosimy o zapoznanie się z regulaminem zwiedzania obiektów oczyszczalni ścieków w Skoczowie zamieszczonym tutaj
Regulamin dostępny również w siedzibie Spółki.

https://www.sko-eko.skoczow.pl/wp-content/uploads/2022/05/Zaproszenie-3.pdf
Skip to content