Oferta pracy w „Miejskiej Spółce SKO-EKO sp. z o.o. w Skoczowie”: Elektromonter oczyszczalni ścieków.

Zakres obowiązków:

– nadzór, kontrola, obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych zgodnie instrukcjami obsługi oraz obowiązującymi przepisami eksploatacji, usuwanie awarii.

Wymagania:

– wykształcenie techniczne, minimum zawodowe,

– gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym,

– uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1kV,

– mile widziane uprawnienia do obsługi suwnic, wciągników, żurawi ,

– zaangażowanie, sumienność i rzetelność

Oferujemy:

– umowę o pracę,

– stabilne zatrudnienie i bezpieczne warunki pracy,

– możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

– CV

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie

– kwestionariusz osobowy

Formularze do pobrania:

Kwestionariusz osobowy- pobierz.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz.

Klauzula informacyjna- pobierz.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

Oferty prosimy składać osobiście w sekretariacie Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z o.o. w Skoczowie przy ul. Olszyna 10,
( I piętro, pokój nr 3 ) lub wysłać na adres e-mail : biuro@sko-eko.skoczow.pl w terminie do 20.05.2022r. do godziny 15:00.

Informujemy, że odpowiemy na wybrane oferty.

W CV prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Skip to content