Odważny pies Kropelka, gapowaty Aligator i zła królowa Szczurzyca zmienią postawy ludzi wobec kanalizacji. Historia szczeniaka wyrzuconego do kanalizacji uczy dzieci dobrych nawyków, o które walczy Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego. 22 marca, w Światowym Dniu Wody, na Śląsku rusza pierwsza w Polsce wspólna kampania edukacyjna informująca o tym czego nie można wrzucać do toalety, w której swoje siły łączą wodociągi, instytucje oświatowe i kulturalne.

22 marca, o 10.00, na kanale You Tube Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego odbędzie się premiera spektaklu „Niezwykła przygoda psa Kropelki”. To spektakl, który powstał w ramach kampanii edukacyjnej „Toaleta to nie śmietnik” skierowanej do dzieci z klas 1-3 oraz z zerówek. Jej głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego.  

– Pierwszy raz w Polsce firmy wodociągowe, instytucje oświatowe i placówki kultury zwarły szyki, aby wspólnie włączyć się w kształtowanie świadomości dzieci w zakresie ochrony środowiska i ekologii. To działanie ma także zwiększyć świadomość mieszkańców dotyczącą zasobów jakimi dysponujemy na co dzień a chodzi tutaj o kanalizację.  Jest to głos ponad 30 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu. Liczymy, że wspólnie będzie donośniejszy niż wcześniejsze działania edukacyjne poszczególnych przedsiębiorstw.  Przypomnę kilka z nich – kampanię sosnowieckich wodociągowców: „Szczurzaki” ukazująca w jaki sposób wspomagamy szczury w okolicy naszych zabudowań wyrzucając jedzenie do toalety zamiast do kosza na śmieci. Kolejna inicjatywa przygotowana przez wodociągi z Jaworzna to aplikację „Gdzie jest moja kupa”, pozwalającą śledzić drogę, którą ścieki trafiają do oczyszczalni czy utworzona na terenie oczyszczalni w Katowicach ścieżka edukacyjną GIGABLOK przedstawiającą proces oczyszczania ścieków i to co wpływa na niego pozytywnie, a co negatywnie – mówi Andrzej Malinowski, prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego.

Historia szczeniaka, który został wyrzucony do kanalizacji i uratowany przez pracowników oczyszczalni wydarzyła się naprawdę wiele lat temu w Katowickich Wodociągach. – Na kanwie tych wydarzeń stworzyliśmy postać psa Kropelki i inne bajkowe postacie, które towarzyszą mu w podróży po sieci. Kropelka przeżywa więc wiele niezwykłych zdarzeń. W finale pies zostaje uratowany i odzyskuje zaufanie do człowieka. To był dla nas ciekawy projekt a przedpremierowy pokaz potwierdził, że dzieci cudownie  zareagowały na los Kropelki – opowiada Anna Bączek – Lieber, autorka przedstawienia i właścicielka teatru „Teatrtrip – podróże ze sceną”.   

Wodociągowcy ze śląskich przedsiębiorstw na co dzień znajdują w kanalizacji śmieci, które nigdy nie powinny tam trafić. Są to: materiały higieniczne, jedzenie, fragmenty martwych zwierząt, szmaty, folie, meble, oleje i opony. To właśnie z powodu ich obecności pogotowia kanalizacyjne firm wodociągowych stale usuwają zatory na sieci, awarie tłoczni, przepompowni i samych pomp. – Codzienne drobne decyzje każdego z nas w sumie mają znaczący wpływ. Każda rzecz, która trafia do kanalizacji, a nie powinna, staje się odpadem niebezpiecznym. Usuwanie śmieci z kanalizacji, naprawa zarówno sieci jak i urządzeń oczyszczalni oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych to koszty, które ostatecznie mają wpływ na cenę odprowadzania ścieków. To kolejny ważny powód,  by zmieniać złe nawyki – mówi Andrzej Malinowski.

Pierwotnie planowane było wystawienie spektaklu na deskach katowickiego Teatru Ateneum. Ze względu na sytuację pandemiczną premiera odbywa się w wersji online na kanale You Tube.  – Wierzymy, że gdy sytuacja się uspokoi to wrócimy ze spektaklem na deski Ateneum oraz wystawimy go w wielu innych teatrach, by stale wracać do tematu naszej kampanii – dodaje prezes SWWŚ.

– Przedstawienia dla dzieci o tematyce ekologicznej pojawiają się coraz częściej. Teatr nie tylko wprowadza dzieci w świat sztuki, buduje umiejętność skupienia uwagi, rozwija wyobraźnie, ale też uczy zachowań w konkretnych sytuacjach. Pozwala zdobyć wiedzę, która często przekazywana przez dorosłych w postaci suchych faktów jest zwyczajnie ignorowana. Dzieci jako widzowie potrafią otwarcie wyrażać swoje emocje, nawiązywać kontakt z aktorem podczas spektaklu, jak żaden dorosły przywiązują i identyfikują się z bohaterem ze sceny a emocje, które wywołał obejrzany spektakl pozostają z nimi na długo. Pamiętajmy, że najmłodszy widz w przyszłości stanie się pokoleniem widza  dorosłego. W przyszłości wystawimy spektakl wodociągowców – mówi Małgorzata Langier, dyrektor ŚLąskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum.

Przygotowanie wersji wideo spektaklu wsparła dr Krystyna Doktorowicz, z Wydziału –  Szkoły Filmowej Uniwersytetu Śląskiego. Film ze spektaklem będzie dostępny po premierze dla wszystkich na stronie kampanii: www.toaletaToNieSmietnik.pl. Z tej strony na potrzeby lekcji o charakterze ekologicznym nauczyciele mogą pobrać scenariusz lekcji do realizacji w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz zerówkach przygotowany przez metodyków z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. – Naszą misją jest wspieranie ustawicznego rozwoju zawodowego nauczycieli oraz  systemu oświaty, zgodnie z potrzebami regionu. Każda cenna  inicjatywa, która temu służy jest przez nas wspierana. Działania z użyciem środków multimedialnych i artystycznych sprawdzają się w procesie edukacyjnym dzieci dlatego wsparliśmy kampanię wodociągowców. Kształtowanie pożądanych  nawyków ekologicznych u najmłodszych owocować będzie nie tylko w przyszłości, ale już teraz. Maluchy mają ogromny wpływ na postawę dorosłych – rodziców, dziadków, sąsiadów – mówi dr Jerzy Grad,  dyrektor katowickiego „WOM”. Kampanię swoim honorowym patronatem objął Wojewoda Śląski.

Partnerami kampanii zostali: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Kuratorium Oświaty, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum, Teatrtrip – podróże ze sceną.

Patroni medialni to: TVP3 Katowice, Polskie Radio Katowice, Dziennik Zachodni, Nasze Miasto, Silesia Dzieci. 


Kontakt:

Ewa Stępniewicz – koordynator kampanii Toaleta to nie śmietnik, tel.: 501401300, e-mail: kontakt@toaletatoniesmietnik.pl

^ Skip to content