Uszczelnianie kanalizacji sanitarnej na ul. Ks. Mocko w Skoczowie – informacja.

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. informuje, że w ramach prowadzonego zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową na terenie miasta Skoczów” w dniach od 30.06.2020r. do 04.07.2020r. będą prowadzone w godzinach popołudniowych oraz nocnych prace w rejonie ulic Ciężarowej oraz ks. Mocko wg następującego harmonogramu:

30.06-02.07.2020       – prace przygotowawcze oraz frezowanie połączone
z przepompowaniem ścieków

02/04.07.2020           – instalacja rękawa CIPP połączone z przepompowaniem ścieków

W czasie prowadzonych prac mogą zaistnieć chwilowe utrudnienia w ruchu samochodowym dlatego prace zaplanowano w godzinach o mniejszym natężeniu ruchu. Za utrudnienia przepraszamy.

 

^ Skip to content