Akt założycielski

Akt założycielski

Tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki, zawierający zmiany aktu założycielskiego Spółki wprowadzone uchwałami Zgromadzenia Wspólników:
– z dnia 7 listopada 2016 r. Akt Notarialny Rep. A nr 3813/2016
– z dnia 27 sierpnia 2019 r. Akt Notarialny Rep. A nr 3445/2019