Czyszczenie otwartego zbiornika fermentacyjnego.

Czyszczenie otwartego zbiornika fermentacyjnego.

Na terenie skoczowskiej oczyszczalni ścieków wyczyszczono po raz pierwszy otwarty zbiornik fermentacyjny. Oczyszczalnia w Skoczowie jest wyposażona w dwa okrągłe zbiorniki o średnicy 42m wys. ok. 7 m. Są to największe gabarytowo obiekty technologiczne na oczyszczalni.

W czasie eksploatacji zbiornika od lat 80-tych ub. wieku do teraz nie czyszczono osadzających się na dnie złogów osadów ściekowych i części mineralnych np. piasku. Nie było to możliwe ze względów technologicznych. Po uruchomieniu na początku 2019 roku zamkniętej komory fermentacyjnej do produkcji i odzysku biogazu udało się wyłączyć na czas czyszczenia otwarty zbiornik fermentacyjny.

Wypompowanie zalegających zanieczyszczeń to odzyskanie projektowanej objętości czynnej zbiornika otwartego, niezbędnej dla jego właściwej pracy.

Do wyczyszczenia pozostaje drugi z otwartych zbiorników. Operacja ta wymaga przede wszystkim finansowego przygotowania się oczyszczalni na taki zabieg.

Na załączonych zdjęciach przedstawiono widok z góry na otwarte zbiorniki fermentacyjne, widok na zbiornik przed opróżnieniem z zalegającymi złogami i po opróżnieniu.

 

Zapraszamy do galerii.