ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ w ramach realizacji zadania pt:  „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją – Międzyświeć etap II – Zachodni”

ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ w ramach realizacji zadania pt:

 „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją – Międzyświeć etap II – Zachodni”

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu budowy kanalizacji sanitarnej Międzyświeciu w rejonie ulic: Cieszyńska, Goleszowska, Srebrna, Zielona, Promykowa, Rogowa, Malinowa, Miętowa. 

Termin rozpoczęcia robót 15.10.2019r.

Planowany termin zakończenia 30.09.2020r                                            

Wykonawcą robót jest: EKO-BUD Spółka Jawna Anna Rojek i Marek Gałosz, 43-400 Cieszyn, ul. Dworcowa 6

– kierownik budowy : Anna Rojek tel. 606 383 384

– inspektor nadzoru: Katarzyna Gumola 603 638 521, 33 479 94 77

Inwestor: Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.