SEDES TO NIE KOSZ NA ŚMIECI !

SEDES TO NIE KOSZ NA ŚMIECI !

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.  przypomina

SEDES TO NIE KOSZ NA ŚMIECI !

Kolejny raz prezentujemy Państwu „Rysunkowy poradnik użytkownika toalet – Sedes to nie kosz na śmieci”.

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. przypomina kilka prostych zasad – jak korzystać z sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączone są Państwa nieruchomości.

PAMIĘTAJ NIE ŚMIEĆ W SIEĆ !

Nie wrzucaj do toalet, umywalek, zlewozmywaków, studni kanalizacyjnych:

  • Resztek jedzenia    
  • Tłuszczy – olejów, smarów

  • Odpadów po budowie, zapraw, farb,

  • Środków ochrony roślin, lekarstw, igieł medycznych

  • Środków higienicznych i opatrunkowych, szpatułek kosmetycznych, wacików, chusteczek nawilżających, pieluch , podpasek, tamponów, bandaży

  • Śmieci stałych, opakowań, rajstop, włosów

Dlaczego sieci nie lubią śmieci ?

  • Powodują zatory w odpływach z budynków, zatory w sieci kanalizacyjnej, awarie urządzeń w przepompowniach sieciowych oraz na oczyszczalni ścieków

Śmieci w kanalizacji sanitarnej – zdjęcie Skoczów

  • Resztki pożywienia stanowią pokarm dla szczurów, które uszkadzając przewody kanalizacyjne mogą  podejść do mieszkań. Degradacja sieci kanalizacyjnej na skutek podgryzania łączeń rur przez szczury to zjawisko, z którym mierzą się zakłady kanalizacyjne z wielu miast

Szczur w studni kanalizacyjnej – zdjęcie Skoczów

  • Substancje chemiczne, w tym lekarstwa, przeterminowane środki ochrony roślin, lakiery, farby, substancje ropopochodne, są szkodliwe dla mikroorganizmów oczyszczających  ścieki
  • Usuwanie awarii kosztuje. Płacisz to w rachunkach rozliczających ilość odprowadzanych ścieków

Śmieci wyłapywane na kratach w oczyszczalni ścieków w Skoczowie

Śmieci wyłapywane na kratach w oczyszczalni ścieków w Skoczowie

PRZECZYTAJ, ZASTANÓW SIĘ, NAJMNIEJ KOSZTUJE ZMIANA PRZYZWYCZAJEŃ!

Ulotki zostaną przesłane do wszystkich klientów korzystających z kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków w Skoczowie, również na terenie gmin ościennych, razem z fakturami za odprowadzanie ścieków.

Rysunkowy poradnik opracowany został przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., które w ramach współpracy z Miejską Spółką SKO-EKO Sp. z o.o. wyraziło zgodę na jego wykorzystanie do celów edukacyjnych. Uczymy się od najlepszych!