ZAWIADOMIENIE O BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ w ul. Puścina w Skoczowie

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Puścina i Radosna w Skoczowie. Umowę z Wykonawcą podpisano dnia 16.05.2019r. z terminem zakończenia prac 31.08.2019r. Wykonawcą robót budowlanych jest: Firma Usługowa Marek Podżorski z siedzibą w Wiśle, tel. 661 876 738.

W razie pytań prosimy o kontakt z Miejską Spółką SKO-EKO
pod nr tel. 603 638 521.
Poniżej mapa z przebiegiem budowanej kanalizacji.