DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2019

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2019

W dniach od 10 do 12 maja 2019 na terenie oczyszczalni ścieków w Skoczowie odbyły się Dni
Otwarte Funduszy Europejskich w ramach  kampanii europejskiej „EU IN MY REGION”, skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć.

VI edycja odbyła się pod hasłem „Polska Różnorodna”  i podsumowała 15 lat wykorzystania Funduszy Europejskich oraz podkreśliła ich wpływ we wszystkich regionach Polski.

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. w ramach Dni Otwartych udostępniła zwiedzającym zmodernizowane obiekty oczyszczalni ścieków w Skoczowie dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko2014-2020. Projekt dotyczył „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Skoczów”.

Atrakcją było wejście na najwyższy obiekt oczyszczalni, czyli komorę fermentacyjną, skąd roztacza się przepiękny widok na dolinę Wisły, Beskidy i Kępę Wiślicką. W trakcie zwiedzania  Zwiedzający mogli zapoznać się z procesem technologicznym oczyszczania ścieków wzbogaconym o instalacje fermentacji osadów i odzysku biogazu, który jest produkowany w skoczowskiej oczyszczalni. Biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w tzw. kogeneratorze. Udostępniono naszym gościom pomieszczenia dyspozytorni wyposażonej w nowoczesny system sterowania i wizualizacji procesów technologicznych, skąd sterowany i nadzorowany jest proces technologiczny oczyszczania ścieków.  

Skoczowską oczyszczalnię ścieków odwiedziło około 200 osób! Wśród gości była grupa cyklistów na czele z olimpijczykami Tadeuszem Mytnikiem i Mieczysławem Nowickim, wśród kolarzy był również Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pan Stanisław Szwed. Szczególnym hartem ducha wykazali się uczestnicy Marszu po zdrowie, którzy w pochmurną niedzielę 12 maja dotarli z kijami i zwiedzili skoczowską oczyszczalnię, po czym w deszczu kontynuowali marsz.

Oczyszczalnię w ramach dni otwartych odwiedzili mieszkańcy Skoczowa i okolic. Dzieci mogły swoje wrażenia przelać na papier. Powstało dużo pięknych prac. Małych artystów nagrodzono drobnymi upominkami.

Jesteśmy zaszczyceni dużym zainteresowaniem wydarzenia i dziękujemy za udział w tegorocznych Dniach Otwartych Funduszy Europejskich na oczyszczalni ścieków w Skoczowie.  Oczyszczalnię ścieków Skoczowie jest dostępna dla zwiedzających szlakiem ścieżki edukacyjnej, która szczególnie dedykowana dla uczniów szkół podstawowych. Zapraszamy grupy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 33 479 94 70.
Zapraszamy do galerii.