INWESTYCJA ROKU 2019

INWESTYCJA ROKU 2019

11 kwietnia 2019 roku Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o. w Skoczowie została nagrodzona statuetką ”Inwestycja Roku 2019” przyznawaną w konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami za realizację inwestycji pn.” Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Skoczów”. Inwestycja zajęła I miejsce w kategorii „Obiekty proekologiczne”. Nagrodę w postaci Statuetki Inwestycja Roku 2019 oraz dyplom z rąk Pana Zbigniewa Olejniczaka – Prezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami odebrała Prezes Zarządu Spółki Pani Anna Kwiatkowska wraz z Burmistrzem Skoczowa Panem Mirosławem Sitko. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządów, władz lokalnych, władz spółdzielni mieszkaniowych, zakładów komunalnych, przedsiębiorcy działający na rynku nieruchomości. Relacja z gali finałowej konkursu jest dostępna pod adresem strony internetowej:
http://inwestycjaroku.pl/inwestycja-roku-2019/gala-finalowa/